Welkom op de website van het

Willem Holtrop Hospice

Het Willem Holtrop Hospice bevindt zich op een mooie locatie in Ermelo. Het is een huis waar aan ongeneeslijk zieke mensen palliatieve en terminale zorg geboden wordt. Professionele hulpverleners en daartoe getrainde vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar om deze zorg te bieden.

In een rustige en huiselijke sfeer wordt persoonlijke aandacht en begeleiding geschonken aan de bewoner en diens naasten.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie. Wij willen u dus graag nogmaals van harte welkom heten en u graag uitnodigen door te klikken naar onze website.

Bezoek onze website »