Over ons hospice

Wij kiezen voor een team waarin verpleegkundigen en vrijwilligers op gelijkwaardige basis samenwerken.

Over het Willem Holtrop Hospice

Al vanaf de start van het hospice in 2002 is ervoor gekozen om een team samen te stellen waarin verpleegkundigen en vrijwilligers op gelijkwaardige basis samenwerken. Verpleegkundigen hebben de regie en dragen de verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Vrijwilligers sluiten hierop aan met hun eigen kwaliteiten en deskundigheid.

Rondom de zorg voor de gasten vindt er voortdurend afstemming plaats met de naast betrokken mantelzorgers. In dit samenspel tussen verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers zijn de begrippen ‘zorg op maat’, ‘eigen regie’ en respect voor ieders ‘eigenheid/diversiteit’ belangrijke uitgangspunten.

Wij kiezen voor een team waarin verpleegkundigen en vrijwilligers op gelijkwaardige basis samenwerken.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, ondersteund door de managementondersteuner en de coördinator vrijwillige inzet.

- Directeur – Laura Jansen-de Ruijter
- Management ondersteuner – Wies Phaff-van den Berg
- Coördinator vrijwillige inzet – Henriëtte van Gils-de Jong

Gast aan het woord

"Mijn broer zei over zijn verblijf in het hospice: 'Ik mag hier mezelf zijn, niks hoeft en alles mag'.”