Steunfonds

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en acties bijeen wordt gebracht.

Steunfonds

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en acties bijeen wordt gebracht. Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is een high care hospice dat hoogwaardige palliatieve terminale zorg biedt aan ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting. Het huis bevindt zich op een mooie locatie aan de Julianalaan 51 in Ermelo. Tot het verzorgingsgebied wordt gerekend: Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is opgericht in 2004.

Via onderstaande QR-code kunt u een gift doen aan Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice.

ANBI
Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice
Postbus 225, 3840 AE Harderwijk
Bank : NL45RABO 0354 6565 62 

Fiscaal nummer: 8147.99.425
KvK nummer :0812 2682
ANBI geregistreerd sinds 1 januari 2008
secretariaat@swhh.nl

Bestuur
De bestuurssamenstelling van onze stichting is per 1 januari 2020:
- Voorzitter: de heer H.J (Hermann) Toebes
- Secretaris: Mevrouw J.C (Hannah) van Eijk-Graveland
- Penningmeester: de heer M.P (Marcel) Celie
- Algemeen bestuurslid: de heer F.M.P (Frans) Lindelauf
- Algemeen bestuurslid: Dhr. H.J.M. (Harry) Klumper

Doel

Het doel van de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is het bevorderen van het welzijn van de gasten van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo.

De overheid vergoedt slechts de hoogstnoodzakelijke middelen en zorg aan de gasten. Stichting Steunfonds wil het mogelijk maken om meer middelen en zorg te bieden.
En om dat te realiseren worden geldelijke middelen gevormd door:
inkomsten uit door de stichting georganiseerde acties; subsidies en donaties; schenkingen en legaten; opbrengsten uit beleggingen.

Stichting Steunfonds verricht de volgende werkzaamheden:
het bekendmaken van het werk dat in het hospice gebeurt bij bedrijven, instellingen, kerken en particulieren; het werven van nieuwe donateurs; het beheren van de binnengekomen middelen op een prudente manier; het beoordelen van steunaanvragen die door de directie van het Willem Holtrop Hospice zijn ingediend; het uitkeren van geldelijke middelen aan goedgekeurde steunaanvragen. Het bestuur ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding.

Om het uitgezette beleid te beoordelen en tevens om ingediende steunaanvragen te bespreken wordt minimaal 5 maal per jaar vergaderd.

Het beleidsplan voor de periode 2023-2028 vindt u hier (PDF).

Verslagen

Het Steunfonds Willem Holtrop Hospice Ermelo ontvangt haar financiële middelen van ongeveer 300 donateurs. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in het donateursbestand, maar het aantal donateurs blijft ongeveer gelijk. Naast de bijdragen van deze donateurs ontvangt het Steunfonds geld via schenkingen van particulieren, bedrijven, kerken en serviceclubs.

Regelmatig worden in de regio spontaan acties georganiseerd door mensen die het hospice een warm hart toedragen en waarbij de opbrengsten van deze acties aan ons hospice worden geschonken. Dit kunnen verschillende acties zijn, zoals sportieve acties, als cadeau ontvangen geld doneren,  of de opbrengst van een collecte bij een afscheid van een dierbare. Dit zijn ontroerende en mooie initiatieven. Af en toe ontvangt het hospice ook gelden vanuit een legaat en anonieme schenkingen.

Wij waarderen deze bijzondere blijken van waardering zeer en zijn enorm dankbaar voor al deze warme en liefdevolle aandacht voor het hospice en de mooie, spontane en ontroerende initiatieven die het hospice ten deel vallen. Mede dankzij deze bijdragen kunnen wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. Deze bijdragen stellen ons ook in staat binnen het hospice goed werk te blijven verrichten.

Al deze gelden komen ten goede aan de gasten van het hospice en zorg rondom de gasten. Wij hebben met de giften een prachtige basis kunnen leggen voor de financiële steun aan het hospice.

Donateur

De zorg die in het Willem Holtrop Hospice wordt gegeven brengt veel kosten met zich mee. De overheid financiert een deel van deze zorg. Het werk van het hospice wordt ondersteund door de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice. Onze stichting zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en via acties bijeen wordt gebracht.

Uw steun is van harte welkom. U kunt het Willem Holtrop Hospice steunen door donateur te worden. Het bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is: NL45 RABO 0354 6565 62. Jaarlijks ontvangt u dan de nieuwsbrief met nieuws en informatie over ons hospice.

Uw gift of donatie stellen wij bijzonder op prijs. Voor de exploitatie van ons Hospice zijn ze namelijk belangrijk en worden daarom erg gewaardeerd.

Willem Holtrop Hospice Logo

Neem contact op

Bedankt voor het invullen van het contactformulier! Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen.
Oeps! Er ging iets fout, probeer het nogmaals of neem telefonisch contact met ons op.