De Stichting

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Het hospice valt onder de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. De stichting is in 2002 opgericht en stelt zich tot doel het exploiteren van het Willem Holtrop Hospice te Ermelo en het onderhouden van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe (Netwerk PZV).

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
- De heer H. de Vries, voorzitter
- De heer F. van der Velde, secretaris
- Mevrouw M. Hoekstra-Doppenberg, penningmeester
- Mevrouw G. Beers-Kniestedt
- De heer F. Lindelauf
- Mevr. I. van ’t Spijker